BioBlock nasal spray 15ml

24,99

Nasal spray with antibodies against SARS-CoV-2.
The expiry date of goods in stock 06/06/2025

WORLDWIDE DELIVERY!
The estimated delivery time is 2 weeks. Delivery time may be longer during Advent.

Please read below How to order BioBlock in our e-shop ↓

Description

BioBlock Nasal spray with antibodies against SARS-CoV-2, which helps to prevent the spread of the virus

BioBlock® nasal spray is a natural product that contains antibodies against SARS-CoV-2 along with naturally occurring beneficial antibodies in colostrum which humans benefit daily while consuming dairy and meat products. In vitro testings demonstrated that the product blocks the entry of
viral particles into cells. Tests were performed against initial Wuhan and newly mutated SARS-CoV-2 variants (UK B.1.1.7, South African B.1.351, Brazil P.1, Indian (Delta B.1.617.2, Kappa B.1.617.1)) and Omicron (B.1.1.529). BioBlock® can be used wherever it is difficult to distance from
others: at home, at work, at school, in gyms, in public transportation and in crowded places. This natural product does not cause dryness of nasal mucous membrane.

BioBlock® is not a medicine.

Usage

1-2 sprays into each nostril, 3-4 times a day, and before and after visiting crowded places. After blowing the nose, it is recommended to use the spray again.

   

BioBlock® is effective on the nasal mucosa up to 4 hours.

The product contains 150 spray doses.

Click on the text to enlarge ↓

How to order BioBlock in our e-shop

1. Choose the BioBlock in the e-shop –> then the amount of BioBlock –> Add to cart –> View Cart –> Proceed Checkout

2. In the Checkout window, please choose your country in the Country/ area * field.

3. Add your address and postal code to the Order Notes field.

3. Choose a payment option.
In case you choose Bank transfer, please note:
Receiving company name: NordCare Estonia OÜ
Company Registry number (if needed): 12664828
Company address (if needed): Uus 14 Tallinn 10111 ESTONIA
Phone (if needed):+372 5058820
e-mail (if needed): info@sugarmill.eu
Bank name: Swedbank (HABAEE2X)
Account number (IBAN): EE552200221059741652 (don’t leave spaces between numbers)

4. Confirm I have read, and agree to the Terms of Sale on the website. *

5. Click Place the order.

If this does not work please send the amount of BioBlock you need with delivery information to info@sugarmill.eu and we send you the invoice.

Deutsch

BioBlock Nasenspray

BioBlock®-Nasenspray ist ein natürliches Produkt, das Antikörper gegen SARS-CoV-2 enthält, zusätzlich zu den bereits natürlich vorkommenden nützlichen Antikörpern
im Kolostrum, von denen der Mensch täglich beim Verzehr von Milch- und Fleischprodukten profitiert. In-vitro-Tests haben gezeigt, dass das Produkt das Eindringen von Viruspartikeln in Zellen blockiert. Die Tests wurden sowohl für die ursprüngliche Wuhan-Variante wie auch für die neu mutierten SARS-CoV-2-Varianten (Großbritannien B.1.1.7, Südafrika B.1.351, Brasilien P.1, India (Delta B.1.617.2, Kappa B.1.617.1) und Omicron (B.1.1.529) durchgeführt.
BioBlock® kann zusätzlich zu anderen Vorsichtsmaßnahmen überall dort eingesetzt werden, wo es schwierig ist, Abstand zu anderen Menschen zu halten: zu Hause, am
Arbeitsplatz, in der Schule, in Sporthallen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und an überfüllten Orten.

Dieses Naturprodukt verursacht kein Austrocknen der Nasenschleimhaut.

BioBlock ist kein Arzneimittel.

Español

 

Aerosol nasal BioBlock

El spray nasal BioBlock es un producto natural que contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2 junto con anticuerpos beneficiosos naturales en el calostro que los seres humanos aprovechan diariamente al consumir productos lácteos y cárnicos.

Las pruebas in vitro demostraron que el producto bloquea la entrada de partículas virales en las células. Las pruebas se realizaron frente a las variantes iniciales de Wuhan y SARS-CoV-2 recientemente mutadas (India Delta B.1.617.2, Kappa B.1.617.1, Reino Unido B.1.1.7, Sudáfrica B.1.351 y Brasil P.1).

BioBlock se puede utilizar en cualquier lugar donde sea difícil distanciarse de los demás: en casa, en el trabajo, en la escuela, en los gimnasios, en el transporte público y en lugares concurridos.

Este producto natural no provoca sequedad de la mucosa nasal. BioBlock no es un medicamento.

Suomi

 

BioBlock nenäsuihke

BioBlock – nenäsumute on SARS-CoV-2-vasta-aineita sekä luontaisesti lehmän ternimaidossa esiintyviä hyvälaatuisia vasta-aineita sisältävä luontaistuote. Samoja vasta-aineita ihminen saa päivittäin myös syödessään maito- ja lihatuotteita.

In vitro -testeissä on osoitettu, että suihke ehkäisee viruksen tunkeutumista soluihin. Kokeet tehtiin sekä alkuperäisellä Wuhan-variantilla että uudemmilla koronavirusmuunnoksilla (brittiläinen B.1.1.7, intialainen Delta B.1.617.2, Kappa B.1.617.1, eteläafrikkalainen B.1.351 ja brasilialainen P.1).

BioBlock sopii käytettäväksi aina, kun turvavälien pitäminen olisi vaikeaa – esimerkiksi kotona, töissä, koulussa, treeneissä, bussissa ja väentungoksessa.

Luonnollinen suihke ei kuivaa nenän limakalvoja.

BioBlock ei ole lääke.


Lue tämäkin: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007969542.html

Svenska

 

Nässpray med antikroppar mot SARS-CoV-2

BioBlock® är en naturlig produkt som är framtagen av råmjölk från hyperimmuniserade nötkreatur hos vilka man har skapat ett immunsvar mot SARS-CoV-2 virusets spikprotein.

I naturen är råmjölkens roll att ge nyfödda djur ett första immunförsvar med hjälp av antikroppar från mamman.

BioBlock® nässpray innehåller förutom antikroppar mot SARS-CoV-2 även andra värdefulla antikroppar som finns i råmjölken från nötkreatur och som människor dagligen kommer i kontakt med när de konsumerar mjölk- och köttprodukter. In vitro tester som har utförts med den ursprungliga virusvarianten från Wuhan och de nya muterade brittiska B.1.1.7, sydafrikanska B.1.351 och brasilianska P.1 virusvarianterna har visat att produkten förhindrar SARS-CoV-2 viruspartiklars genomträngning i celler. BioBlock® kan användas som ett komplement till andra skyddsåtgärder överallt där det kan vara svårt att hålla distans: i hemmet, skolan, på arbetsplatser, under träning, i kommunaltrafiken och andra tätbefolkade platser. Produkten är en naturlig lösning som inte torkar ut slemhinnan.

BioBlock® klassas inte som läkemedel.

LV

 

BioBlock deguna aerosols

BioBlock deguna aerosols ir dabīgs produkts, kas satur antivielas pret SARS-CoV-2, kā arī dabīgi radušās labvēlīgās antivielas, kas atrodamas jaunpienā, kas, iekļautas ikdienas uzturā ar piena un gaļas produktiem, rada labvēlīgu ietekmi uz cilvēku.

In vitro pārbaudes ir pierādījušas, ka šis produkts bloķē vīrusa daļiņu iekļūšanu šūnās. Pārbaudes tika veiktas ar mērķi novērst sākotnējos Uhaņas un nesen mutētos SARS-CoV-2 variantus (Indiešu Delta B.1.617.2, Kappa B.1.617.1, Lielbritānijas B.1.1.7, Dienvidāfrikas B.1.351 un Brazīlijas P.1).

BioBlock var izmantot jebkur, kur rodas grūtības distancēties no citiem: mājās, darbā, skolā, sporta zālēs, sabiedriskajā transportā un pārpildītās vietās.
Šis dabīgais produkts neizraisa deguna gļotādas sausumu.

BioBlock nav medikaments.

LT

 

BioBlock nosies purškalas

BioBlock nosies purškalas – tai natūralus produktas, kurio sudėtyje yra antikūnų prieš SARS-CoV-2 kartu su natūraliai priešpienyje esančiais antikūnais, kurie kasdien žmonėms duoda naudos vartojant pieno ir mėsos produktus.

In vitro tyrimai parodė, kad produktas neleidžia viruso dalelėms patekti į ląsteles. Tyrimai buvo atliekami prieš pirminę Uhano ir naujai mutavusias SARS-CoV-2 atmainas (Indijos Delta B.1.617.2, Kappa B.1.617.1,UK B.1.1.7, Pietų Afrikos B.1.351 ir Brazilijos P.1).

BioBlock galima vartoti tose vietose, kuriose sunku laikytis distancijos nuo kitų žmonių: namuose, darbe, mokykloje, sporto klubuose, viešajame transporte ir vietose, kuriose daug žmonių.
Šis natūralus produktas nesausina nosies gleivinės.

BioBlock nėra vaistinis preparatas.

Português

 

Spray nasal com anticorpos que combatem o SARS-CoV-2 

BioBlock® é um produto natural derivado do colostro de bovino produzido por vacas imunizadas com a proteína da espícula do SARS-CoV-2.

O colostro bovino é um leite produzido pelas vacas durante os primeiros dias após o parto. Contém anticorpos que facultam imunidade passiva ao novilho recém-nascido.

BioBlock® spray nasal é um produto natural que contém anticorpos que combatem o SARS-CoV-2, juntamente com anticorpos benéficos naturalmente presentes no colostro dos quais os humanos beneficiam diariamente ao consumirem laticínios e carne. Testes in vitro demonstraram que o produto bloqueia a entrada de partículas virais nas células. Foram realizados testes à variante Wuhan inicial e às variantes mutadas do SARS-CoV-2 (B.1.617.1 da Índia; B.1.617.2, B.1.1.7 do Reino Unido, B.1.351 da África do Sul e P.1 do Brasil).

BioBlock® pode ser utilizado em qualquer situação em que seja difícil manter o distanciamento social: em casa, no trabalho, na escola, em ginásios, nos transportes públicos e em locais com grande lotação. Trata-se de um produto natural que não provoca secura da membrana do muco nasal.

BioBlock® não é um medicamento.

Русский

 

Назальный спрей BioBlock

Назальный спрей BioBlock® – продукт природного происхождения, который содержит антитела к вирусу SARS-CoV-2 и другие ценные антитела, получаемые из молозива коров, с которыми человек соприкасается ежедневно при употреблении молочных и мясных продуктов. Результаты проведенных исследований in vitro на штамм вируса из города Ухань SARS-CoV-2, и также на новые мутированные штаммы из Великобритании B.1.1.7, Южной Африки B.1.351, Бразилии P.1. , Индии (Delta B.1.617.2, Kappa B.1.617.1) и Omicron (B.1.1.529) показали, что BioBlock® предотвращает проникновение вирусных частиц SARS-CoV-2 в клетки.
BioBlock® можно использовать в дополнение к другим средствам защиты везде, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например дома, на рабочем месте, в школе, в учебном заведении, во время тренировки, в общественном транспорте или в любом другом месте массового скопления людей.

BioBlock не сушит слизистую носа.

BioBlock не является лекарственным средством.